Note for US residents

These websites contain information and documents which are for information purposes only. They do not constitute an offer or an invitation to subscribe for, purchase, buy or hold any financial instruments – securities in particular. These information and documents are not directed at and may not be distributed to any person residing in the United States of America.

For US Residents

Please visit www.henkelna.com for information on Henkel Corporation and its products and services in the United States.

Płatność za voucher będzie bezpośrednio zrealizowana między Salonem, który wystawił i sprzedaje voucher, a kupującym (tj. klientem) poprzez platformę PayPal. To Salon jako wystawca i sprzedawca vouchera ponosi odpowiedzialność za jego realizację zgodnie z warunkami określonymi w treści vouchera. Salon ponosi odpowiedzialność za właściwe rozliczenie należności z tytułu wystawionych/sprzedanych voucherów w tym w szczególności pod względem podatkowym.
Henkel nie ponosi odpowiedzialności za wpływ wystawienia/sprzedaży voucherów na możliwość skorzystania przez Salon z form pomocy przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.